Bağış

Deutsch-Türkischer Verein
zur Förderung des Behindertensports e.V.

Commerzbank AG, Frankfurt am Main
IBAN: DE96 5004 0000 0589 0801 00
BIC: COBADEFFXXX

IS Bank AG, Frankfurt am Main
IBAN: DE12 5023 0600 0005 8870 11
BIC: ISBKDEFXXXX

Çalışmalarımızı destekleyiniz. Teşekkür ederiz!

Derneğimiz, Frankfurt am Main Vergi Dairesi III tarafından düzenlenen 06.08.2012 tarihli belgeye göre kamuya yararlı dernek olarak tanınmış olup Kurumlar Vergisi Kanunu 5. maddesi 1. fıkrası 9. bendinde tanımlanan kurumlar arasında yer almaktadır. Derneğimize yapılan bağıslar, münhasıran Vergi Kanunu 52. II 1. maddesi 10 ve 21 AO bendine göre tanınmış olan dernek tüzüğünde yer alan amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadir. Bağışınız Gelir Vergisi Kanunu 10b maddesine göre vergiden düşülebilir.