Bağış

Deutsch-Türkischer Verein
zur Förderung des Behindertensports e.V.

Commerzbank Frankfurt
Konto 58 90 80 100
( BLZ 500 400 00 )

IS Bank Frankfurt
Konto 58 87 011
( BLZ 502 306 00 )

Çalışmalarımızı destekleyiniz. Teşekkür ederiz!

Derneğimiz, Frankfurt am Main Vergi Dairesi III tarafından düzenlenen 06.08.2012 tarihli belgeye göre kamuya yararlı dernek olarak tanınmış olup Kurumlar Vergisi Kanunu 5. maddesi 1. fıkrası 9. bendinde tanımlanan kurumlar arasında yer almaktadır. Derneğimize yapılan bağıslar, münhasıran Vergi Kanunu 52. II 1. maddesi 10 ve 21 AO bendine göre tanınmış olan dernek tüzüğünde yer alan amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadir. Bağışınız Gelir Vergisi Kanunu 10b maddesine göre vergiden düşülebilir.